Om os

GIESSER Danmark A/S 


GIESSER Danmark A/S har i dag hjemsted i Tjæreborg tæt ved Esbjerg på den jyske vestkyst.

 

Firmaet er familieejet og har som hovedaktivitet at levere kvalitetsprodukter til den danske fødevareindustri samt storkøkkener og anden professionel fødevareforarbejdelse.


Siden 2013 har vi ændret vores produktsortiment til også at indeholde livsstilsprodukter til dig og din bolig. Alt dette kan man sammen med de professionelle GIESSER knive købe direkte på vores webshop. Dog er udvalget af knive begrænset på webshoppen. GIESSER Danmark A/S' historie.

 

GIESSER Danmark A/S blev grundlagt som firmaet C.V. Gjerløv i 1896.

 

Firmaets grundlægger C.V. Gjerløv grundlagde firmaet med base i Viborg men flyttede i 1912 sin virksomhed til København. Samme år optog grosserer C.V. Gjerløv sin svoger Christian Wammen i firmaet.

 

Firmaet hed derefter C.V. Gjerløv & Co.

 

C.V. Gjerløv havde stort set siden firmaets grundlæggelse forhandlet GIESSER knive i Danmark. I 1934 underskriver C.V. Gjerløv & Co. en eneforhandlingsaftale med Johannes GIESSER Messerfabrik og har dermed eneforhandlingen af GIESSER knive i Danmark.

 

Da C.V. Gjerløv trak sig tilbage overtog Christian Wammen firmaet for egen regning, og trofast fulgte han de retningslinier grund-læggeren havde anslået fra starten. Soliditet og kvalitet var ukrænkelige for hans forretningsførelse.

C.V. Gjerløv levede frem til sin død i efteråret 1956 stille og til-bagetrukket i Viborg. C.V. Gjerløv blev 85 år.

 

I 1946 dør Christian Wammen. Et par år forinden havde Christian Wammen optaget dennes sønner Thorkild og Kjeld Wammen i firmaet.

 

I 1986 da Kjeld Wammen i en fremskreden alder ikke ser sig i stand til at drive virksomheden videre afhænder Kjeld Wammen virksom-heden til en af sine tidligere sælgere, Thorkild Aalbæk. Thorkild Aalbæk omdanner selskabet til et aktieselskab - C.V. Gjerløv & Co. A/S og ansætter Knud Kjærgaard som direktør. Virksomheden flytter i denne forbindelse til Tjæreborg ved den jyske vestkyst - Tjæreborg er stadig firmaets hjemsted.

 

Knud Kjærgaard er virksomhedens direktør frem til 2004, hvor han går bort i en al for tidlig alder.

 

Thorkild Aalbæk's svigerdatter Merete Tosti Aalbæk indtræder som direktør i september 2004, og samtidig køber sønnen Henrik Weis Aalbæk 85 % af aktierne. Således er C.V. Gjerløv & Co. A/S stadig familieejet. 

 

Thorkild Aalbæk går bort i januar 2007 i en alder af 75 år, og hans aktieandel på 15% overgår til Henrik Weis Aalbæk, der herefter er eneejer af firmaet.

 

Per 1. november 2009 tog vi konsekvensen af, at firmanavnet ikke længere har nogen tilknytning til de tidligere ejere og heller ikke vores hovedprodukt Giesser knive. Derfor ændredes firmanavnet fra C.V. Gjerløv & Co. A/S til GIESSER Danmark A/S.


Da vi i løbet af årene mange gange er blevet spurgt om, hvor i landet blandt andet private kunne købe Giesser knive, begyndte vi i løbet af 2013 at lancere vores webshop designogknive.dk.